Opel Corsa: System rozpoznawania znaków drogowych

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> System rozpoznawania znaków drogowych

Funkcjonowanie

System wykrywania znaków drogowych wykrywa określone znaki drogowe za pomocą kamery zwróconej w przód, a następnie pokazuje je na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

System rozpoznawania znaków drogowych


System wykrywa następujące znaki drogowe: Ograniczenia prędkości i znaki zakazu wyprzedzania

 • ograniczenie prędkości
 • zakaz wyprzedzania
 • koniec ograniczenia prędkości
 • koniec zakazu wyprzedzania

Znaki dotyczące rodzajów dróg Początek i koniec następujących rodzajów dróg:

 • autostrady
 • droga główna
 • drogi osiedlowe

Znaki dodatkowe

 • znaki uzupełniające znaki drogowe
 • ograniczenie dotyczące ciągnięcia przyczepy
 • ograniczenia dotyczące pojazdu ciągnącego
 • ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni
 • ostrzeżenie o oblodzonej nawierzchni
 • strzałki kierunkowe

Znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania pozostają widoczne na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy do momentu wykrycia kolejnego znaku ograniczenia prędkości lub końca ograniczenia prędkości bądź znikają po upływie określonego czasu.


Na wyświetlaczu może być pokazywanych jednocześnie kilka znaków.


Wykrzyknik w ramce oznacza, że został wykryty dodatkowy znak, który nie został rozpoznany przez system.

System pozostaje aktywny do prędkości 200 km/h w zależności od warunków oświetleniowych.

Gdy prędkość spadnie poniżej 55 km/h, wyświetlacz jest resetowany, a zawartość strony znaków drogowych jest usuwana, np.

podczas wjeżdżania do strefy miejskiej. Wyświetlane jest następne rozpoznane wskazanie prędkości.

Wskazania na wyświetlaczu

Wskazania na wyświetlaczu


Znaki drogowe wyświetlane są na stronie Wykrywanie znaków drogowych na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Wybrać Menu informacji o pojeździe przyciskiem
MENU i wybrać Wykrywanie znaków drogowych za pomocą pokrętła na dźwigni kierunkowskazów

Jeśli zostanie wybrana inna strona w menu wyświetlacza informacyjnego kierowcy, a następnie ponownie uaktywni się stronę Wykrywanie znaków drogowych, wyświetlony zostanie ostatni rozpoznany znak drogowy.

Funkcja alarmu

Funkcja alarmu


Po włączeniu tej funkcji znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania wyświetlają się jako chwilowe alarmy na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Funkcja alarmu


Funkcję alarmu można włączyć lub wyłączyć w menu ustawień na stronie systemu rozpoznawania znaków drogowych, naciskając SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów.

Funkcja alarmu


Po wyświetleniu strony z ustawieniami należy wybrać Alarmy WŁ. w celu aktywacji funkcji chwilowych alarmów. W celu dezaktywacji wybrać Alarmy WYŁ..

Podczas włączania zapłonu funkcja alarmu jest dezaktywowana.

Alarmy chwilowe są widoczne na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy przez około osiem sekund.

Zerowanie systemu

Zawartość pamięci znaków drogowych można skasować w menu ustawień na stronie systemu rozpoznawania znaków drogowych, wybierając Zeruj wyniki i potwierdzając przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów. Po udanym wyzerowaniu rozlega się sygnał dźwiękowy i do momentu wykrycia następnego znaku drogowego wyświetlany jest poniższy symbol.

W pewnych przypadkach system
rozpoznawania znaków drogowych zostaje wyzerowany automatycznie.

Usterka

System wykrywania znaków drogowych może działać nieprawidłowo, gdy:

 • Obszar szyby przedniej, gdzie umiejscowiona jest kamera, jest zabrudzony.
 • Znaki drogowe są całkowicie lub częściowo zakryte lub źle widoczne.
 • Występują złe warunki atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, śnieg, bezpośrednie światło słoneczne lub cień. W takim przypadku na wyświetlaczu wyświetlany jest Sys. wykrywania znaków drogow. niedostępny - zła pogoda.
 • Znaki drogowe są nieprawidłowo zamocowane lub są uszkodzone.
 • Znaki drogowe są niezgodne z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen).

Przestroga

System ma ułatwiać kierowcy dostrzeganie wybranych znaków drogowych w określonym zakresie prędkości. Nie wolno ignorować znaków drogowych, które nie są wyświetlane przez system.

System nie rozpoznaje żadnych innych, niekonwencjonalnych znaków drogowych, które mogą wprowadzać lub zakańczać ograniczenie prędkości.

Świadomość dysponowania tą specjalną funkcją nie powinna skłaniać do wykonywania niebezpiecznych manewrów.

Prędkość należy zawsze dostosowywać do warunków na drodze.

Systemy ułatwiające jazdę nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

  Kamera wsteczna

  Kamera wsteczna wspomaga kierowcę podczas cofania, przekazując obraz obszaru za pojazdem. Obraz z kamery jest wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu inform ...

  System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

  System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu analizuje obraz z kamery przedniej w celu śledzenia oznaczeń pasa ruchu, po którym porusza się samochód ...

  Categorie