Opel Corsa: Kamera wsteczna

Kamera wsteczna wspomaga kierowcę podczas cofania, przekazując obraz obszaru za pojazdem.

Obraz z kamery jest wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym.

Ostrzeżenie

Kamera wsteczna nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwacji obszaru za pojazdem. Należy pamiętać, że na wyświetlaczu nie są widoczne obiekty znajdujące się poza polem widzenia kamery i czujników inteligentnego systemu wspomagania parkowania, np.

poniżej zderzaka lub pod pojazdem.

Nie cofać kierując się tylko obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu informacyjnym i przed rozpoczęciem jazdy do tyłu sprawdzić obszar za pojazdem i wokół niego.

Włączanie

Kamera wsteczna jest uruchamiana automatycznie w momencie włączenia biegu wstecznego.

Funkcjonowanie

Funkcjonowanie


Kamera jest zamontowana między lampkami oświetlenia tablicy rejestracyjnej i wyposażona w obiektyw o kącie widzenia 130.

Funkcjonowanie


Obszar rejestrowany przez kamerę jest ograniczony. Odległość widoczna na wyświetlaczu różni się od rzeczywistej odległości.

Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze są wyświetlane w formie trójkątów
informują o przeszkodach wykrytych przez tylne czujniki inteligentnego systemu wspomagania parkowania.

Ustawienia wyświetlacza

Jasność i kontrast można nastawić, dotykając ekranu dotykowego, gdy włączona jest kamera wsteczna.

Wyłączanie

Kamera zostaje wyłączona po przekroczeniu określonej prędkości podczas jazdy do przodu lub gdy bieg wsteczny nie jest włączony przez ok.

dziesięć sekund.

W menu Ustawienia na wyświetlaczu informacyjnym można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii prowadzących i symboli ostrzegawczych. Personalizacja ustawień

Usterka

Komunikaty usterek są wyświetlane wraz z symbolem  w górnym
wierszu wyświetlacza informacyjnego.

Kamera wsteczna może działać nieprawidłowo, gdy:

 • Wokół pojazdu jest ciemno.
 • Na soczewki kamery pada światło słoneczne lub wiązka światła z reflektorów.
 • Obiektyw kamery pokrywa lód, śnieg, błoto lub inna substancja.

  Oczyścić soczewkę, spłukać ją wodą i wytrzeć miękką szmatką.

 • Pojazd uczestniczył w wypadku, w którym został uderzony w tył.
 • Występują skrajnie duże zmiany temperatur.

  System monitorowania martwego pola w lusterkach

  System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowc ...

  System rozpoznawania znaków drogowych

  Funkcjonowanie System wykrywania znaków drogowych wykrywa określone znaki drogowe za pomocą kamery zwróconej w przód, a następnie pokazuje ...

  Categorie