Opel Corsa: Skrzynia biegów

Opel Corsa –> W skrócie –> Skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów


Bieg wsteczny: po zatrzymaniu pojazdu nacisnąć pedał sprzęgła, wcisnąć przycisk zwalniający znajdujący się na dźwigni zmiany biegów i włączyć bieg.

Jeśli biegu nie można włączyć, ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, zwolnić i ponownie wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie ponownie wybrać bieg.

Manualna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów


P : położenie postojowe

R : bieg wsteczny

N : położenie neutralne

D : położenie jazdy

M : tryb manualny

+ : nacisnąć, aby włączyć wyższy bieg w trybie manualnym

- : nacisnąć, aby włączyć niższy bieg w trybie manualnym

Dźwignię można przestawić z położenia P tylko przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca. W celu przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie P lub R nacisnąć przycisk zwalniający.

Manualno-automatyczna skrzynia biegów

Manualno-automatyczna skrzynia biegów


R : bieg wsteczny, wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu

N : położenie neutralne

D : tryb pracy automatycznej

M : tryb manualny

+ : włączenie wyższego biegu w trybie manualnym

- : włączenie niższego biegu w trybie manualnym

Manualno-automatyczna skrzynia biegów

    Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

    Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie można włączyć, naciskając . Ogrzewanie tylnej szyby 34, ogrzewanie przedniej szyby  34. Ogrzewanie luste ...

    Ruszanie

    Czynności kontrolne przed jazdą Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i stan opon Sprawdzić poziom oleju silnikowego i innych płynó ...

    Categorie