Opel Corsa: Składanie fotela standardowego

Opel Corsa –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Fotele przednie –> Składanie fotela –> Składanie fotela standardowego

Składanie fotela standardowego


Pociągnąć dźwignię zwalniającą do przodu i złożyć oparcie do przodu.

Następnie przesunąć fotel do przodu do oporu.

W celu ustawienia fotela w pierwotnym położeniu przesunąć go do tyłu do oporu. Podnieść oparcie do położenia pionowego bez użycia dźwigni zwalniającej. Mechanizm oparcia powinien się zatrzasnąć w wybranym położeniu.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem jazdy należy się upewnić, że rozłożone oparcie fotela zostało prawidłowo zablokowane. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała podczas gwałtownego hamowania lub wypadku.

Funkcja pamięci umożliwia zablokowanie fotela w pierwotnym położeniu po złożeniu.

Nie obracać pokrętła regulacji nachylenia oparcia, gdy oparcie jest złożone.

Przestroga

Jeśli siedzisko fotela znajduje się w najwyższym położeniu, to przed złożeniem oparcia należy wsunąć zagłówek i podnieść osłonę przeciwsłoneczną.

    Składanie fotela

    ...

    Składanie fotela sportowego

    Wyjąć pas bezpieczeństwa z mocowania pasa na oparciu. Pociągnąć dźwignię zwalniającą znajdującą się na opa ...

    Categorie