Opel Corsa: Składanie fotela sportowego

Opel Corsa –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Fotele przednie –> Składanie fotela –> Składanie fotela sportowego

Składanie fotela sportowego


Wyjąć pas bezpieczeństwa z mocowania pasa na oparciu.

Pociągnąć dźwignię zwalniającą znajdującą się na oparciu, złożyć oparcie do przodu i zwolnić dźwignię.

Przesunąć fotel do przodu do oporu.

W celu ustawienia fotela w pierwotnym położeniu przesunąć go do tyłu do oporu. Podnieść oparcie do położenia pionowego bez użycia dźwigni zwalniającej. Mechanizm oparcia powinien się zatrzasnąć w wybranym położeniu.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem jazdy należy się upewnić, że rozłożone oparcie fotela zostało prawidłowo zablokowane. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała podczas gwałtownego hamowania lub wypadku.

Funkcja pamięci umożliwia zablokowanie fotela w pierwotnym położeniu po złożeniu.

Nie obsługiwać pokrętła regulacji oparcia, gdy oparcie jest złożone do przodu.

    Składanie fotela standardowego

    Pociągnąć dźwignię zwalniającą do przodu i złożyć oparcie do przodu. Następnie przesunąć fotel do przodu d ...

    Ogrzewanie

    Aby włączyć podgrzewanie fotela, nacisnąć przycisk odpowiedniego fotela przedniego. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontro ...

    Categorie