Opel Corsa: Podwozie

Niektóre elementy podwozia są fabrycznie zabezpieczane warstwą PCW, a inne - trwałą powłoką woskową.

Po umyciu podwozia sprawdzić stan woskowej powłoki ochronnej. W razie potrzeby nanieść nową warstwę wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe mogą uszkodzić powłokę ochronną z PCW.

Dlatego przeprowadzenie konserwacji podwozia zaleca się powierzyć warsztatowi.

Przed nastaniem sezonu zimowego i po jego zakończeniu należy oczyścić podwozie i zlecić sprawdzenie stanu woskowej powłoki ochronnej.

    Okno dachowe

    Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników ani materiałów ściernych, paliw, środków żrących (np. środków do c ...

    Instalacja gazu płynnego

    Niebezpieczeństwo Gaz płynny jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w najniżej położonych punktach. Zachować os ...

    Categorie