Opel Corsa: Instalacja gazu płynnego

Niebezpieczeństwo

Gaz płynny jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w najniżej położonych punktach.

Zachować ostrożność podczas wykonywania prac w kanale pod pojazdem.

W razie konieczności wykonania prac lakierniczych lub suszenia pojazdu w kabino-suszarce lakierniczej w temperaturze powyżej 60 C należy wymontować zbiornik gazu płynnego.

Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji instalacji gazu płynnego.

Hak holowniczy

Haka holowniczego nie należy czyścić przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego ani myjki wysokociśnieniowej.

Tylny system transportowy

Tylny system transportowy należy oczyścić myjką parową lub wysokociśnieniową przynajmniej raz w roku.

Od czasu do czasu rozłożyć tylny system transportowy, jeżeli nie jest używany regularnie, szczególnie zimą.

    Podwozie

    Niektóre elementy podwozia są fabrycznie zabezpieczane warstwą PCW, a inne - trwałą powłoką woskową. Po umyciu podwozia sprawdzi ...

    Pielęgnacja wnętrza

    ...

    Categorie