Opel Corsa: Personalizacja ustawień

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym.

Niektóre ustawienia osobiste różnych kierowców można zapisać osobno dla każdego kluczyka. Ustawienia zapisywane   23.

W zależności od wersji wyposażenia i lokalnych przepisów, niektóre z poniżej opisanych funkcji mogą być niedostępne.

Niektóre funkcje są wyświetlane lub aktywne wyłącznie podczas pracy silnika.

Ustawienia osobiste

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do żądanego menu ustawień, a następnie nacisnąć MENU-TUNE.

Ustawienia osobiste


Wybrać można następujące ustawienia:


 • Języki (Languages)
 • Czas Data
 • Ustawienia radia
 • Ustawienia telefonu
 • Ustawienia pojazdu

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia:

Języki (Languages) Wybór żądanego języka.

Czas Data

Patrz "Zegar"  86.

Ustawienia radia

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia telefonu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia pojazdu

 • Klimatyzacja i jakość powietrza

Automat. regul.prędk. wentyl.: Reguluje natężenie przepływu powietrza wewnątrz kabiny w trybie pracy automatycznej klimatyzatora.

Tryb klimatyzacji: Kontroluje stan sprężarki klimatyzacji podczas uruchamiania silnika. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika. Automat. odraszanie tyłu: Włącza automatyczne podgrzewanie tylnej szyby.

 • Ustawienia komfortu

Głośność sygn. ostrzeg.: Zmiana głośności ostrzeżeń akustycznych.

Personalizacja przez kier.: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

Autom. włącz. wyc. przy cof: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 • Asystent parkow./Wykryw.

  zderzeń

Asystent parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie. Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

Sygn. z martw. strefy boczn.: Zmienia ustawienia systemu monitorowania martwego pola w lusterkach.

 • Oświetlenie zewnętrzne

Oświetl. zewn. przy otwier.: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

Czas po opuszczeniu poj.: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

 • Elektr. zamki drzwiowe

Automat. zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

Blok. zamka przy otw. drzwia: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

Opóźnione zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Ta pozycja menu jest wyświetlana przy wyłączonej opcji Blok. zamka przy otw. drzwia. Centralny zamek

 • Zdalne zamyk., otwieranie, urucham

Sygnał otwarcia pojazdu: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Pasywne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Autom ponowne zamkn drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

 • Przywróć ustawienia fabryczn.: Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.

Ustawienia osobiste

Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Po włączeniu systemu audio nacisnąć na panelu sterowania.


Ustawienia osobiste


Nacisnąć przycisk Ustawienia.

Wybrać można następujące ustawienia:

Ustawienia osobiste


 • Ustawianie daty i godziny
 • Ustawienia radia
 • Ustawienie połączenia
 • Ustawienia pojazdu
 • Język
 • Przewijanie tekstu
 • Gł. syg. dotykowej
 • Maks. gł. początkowa
 • Wersja systemu
 • DivX(R) VOD

W kolejnych menu zmieniać można następujące ustawienia: Ustawianie daty i godziny Patrz "Zegar"

Ustawienia radia

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienie połączenia

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ustawienia pojazdu

 • Klimatyzacja

Automatyczna regulacja obrotów wentylatora: Reguluje natężenie przepływu powietrza wewnątrz kabiny w trybie pracy automatycznej klimatyzatora.

Tryb klimatyzacji: Kontroluje stan sprężarki klimatyzacji podczas uruchamiania silnika. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

Automatyczne odparowanie tylnej szyby: Włącza automatycznie ogrzewanie tylnej szyby.

 • Komfort i wygoda

Głośność brzęczyka: Zmiana głośności ostrzeżeń akustycznych.

Personalizacja przez kierowcę: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

Automatyczne wł. wycieraczki na biegu wstecznym: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

 • Kolizja/wykrywanie

Wspomaganie parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie.

Istnieje możliwość wyboru, czy czujniki mają być włączane przy zamocowanym haku holowniczym lub bez niego.

Alarm bocznego martwego pola widzenia: Zmienia ustawienia systemu monitorowania martwego pola w lusterkach.

 • Oświetlenie

Podświetlenie wysiadania: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

Światła pozycyjne pojazdu: Włącza lub wyłącza oświetlenie asekuracyjne podczas otwierania.

 • El. blokady zamków

Automatyczne blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

Odblokowana blokada zamków drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

Opóźnione blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Ta pozycja menu jest wyświetlana przy wyłączonej opcji Odblokowana blokada zamków drzwi.

Centralny zamek

 • Ustawienia blokowania

Potwierdzenie światłami zdalnego odblokowania drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Zdalne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Zablokuj zdalnie odblokowane drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

 • Ustawienia fabryczne pojazdu: Przywraca ustawienia do fabrycznych wartości domyślnych.

Język

Wybór żądanego języka.

Przewijanie tekstu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Gł. syg. dotykowej

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Maks. gł. początkowa

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Wersja systemu

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

DivX(R) VOD

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

  Komunikat dotyczący napięcia baterii

  Wyświetlacz w wersji Uplevel W przypadku zbyt niskiego napięcia akumulatora pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawcz ...

  OnStar

  OnStar jest osobistym asystentem łączności i mobilności wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dob ...

  Categorie