Opel Corsa: Komunikat dotyczący napięcia baterii

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu –> Komunikat dotyczący napięcia baterii

Wyświetlacz w wersji Uplevel

W przypadku zbyt niskiego napięcia akumulatora pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel

W przypadku zbyt niskiego napięcia akumulatora pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się kod ostrzegawczy 174.

1. Należy bezzwłocznie wyłączyć wszelkie odbiorniki prądu, które nie są konieczne do bezpiecznej jazdy, np. ogrzewanie foteli, ogrzewanie przedniej i tylnej szyby lub inne urządzenia.

2. Akumulator pojazdu należy doładować prowadząc pojazd bez przerwy przez pewien czas lub używając ładowarki.

Komunikat ostrzegawczy lub kod ostrzegawczy zniknie po dwóch kolejnych uruchomieniach silnika bez spadku napięcia.

Jeżeli nie udaje się naładować akumulatora pojazdu, przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

    Ostrzeżenia akustyczne

    Rozlegają się podczas uruchamiania silnika lub w trakcie jazdy w następujących sytuacjach W tym samym czasie włączone może być tylko je ...

    Personalizacja ustawień

    Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. Niektóre ustawienia osobiste ...

    Categorie