Opel Corsa: Osłony ozdobne kół

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Osłony ozdobne kół

Należy używać osłon ozdobnych i opon dopuszczonych do użytku przez producenta i spełniających wszystkie wymagania dotyczące konkretnej kombinacji obręczy kół i opon.

W przypadku używania osłon ozdobnych i opon niezatwierdzonych przez producenta, opony nie mogą mieć pogrubionych krawędzi ochronnych.

Osłony ozdobne kół nie mogą pogarszać skuteczności chłodzenia hamulców.

Ostrzeżenie

Używanie nieodpowiednich osłon ozdobnych i opon może prowadzić do nagłego spadku ciśnienia w oponie i wypadku.

Obręcze stalowe: Jeśli używane są nakrętki zabezpieczające koła, nie należy zakładać osłon ozdobnych kół.

    Zmiana rozmiaru opon i kół

    Jeśli na obręcze kół zostaną założone opony o rozmiarze innym niż w przypadku opon montowanych fabrycznie, może zajść ko ...

    Łańcuchy na koła

    Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które &# ...

    Categorie