Opel Corsa: Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Obejmuje elementy sterujące:

 • prędkość dmuchawy
 • regulacja temperatury
 • rozdział powietrza

: chłodzenie


: tryb pracy automatycznej


: recyrkulacja powietrza
włączana ręcznie

: usuwanie zaparowania i
oblodzenia

: ogrzewanie tylnej szyby


Ogrzewanie przedniej szyby  34.

Podgrzewane fotele   42.


Podgrzewane koło kierownicy


W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie.

Klimatyzacja sterowana elektronicznie


Ustawienia układu klimatyzacji są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym. Zmiany ustawień są wyświetlane przez chwilę, po czym zastępuje je aktualnie wyświetlane menu.

Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji działa w pełni tylko przy pracującym silniku.

Tryb pracy automatycznej AUTO

Tryb pracy automatycznej AUTO


Ustawienia zapewniające optymalny komfort:

 • Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza i prędkością dmuchawy.

  Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

 • Otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza, aby umożliwić optymalizację rozdziału powietrza w trybie automatycznym.
 • Nacisnąć przycisk w celu
  włączenia optymalnego chłodzenia i usunięcia zaparowania. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.
 • Nastawić wybraną temperaturę za pomocą środkowego pokrętła.

  Zalecana temperatura wynosi 22 C.

Nastawianie temperatury

Nastawić temperaturę, obracając środkowe pokrętło na żądaną wartość. Jest ona pokazywana na wyświetlaczu w przycisku.

Temperaturę powinno się regulować tylko z niewielkim skokiem.

Nastawianie temperatury


Jeśli zostanie ustawiona temperatura minimalna Lo, klimatyzacja sterowana elektronicznie przełączy się w tryb maksymalnego chłodzenia, pod warunkiem że włączony jest przycisk.


W razie ustawienia temperatury maksymalnej Hi, klimatyzacja sterowana elektronicznie pracuje z maksymalną mocą grzewczą.

Uwaga

Jeśli tryb   jest
włączony, obniżenie temperatury ustawionej w kabinie może spowodować uruchomienie silnika wyłączonego przez funkcję Autostop, bądź też uniemożliwić jej włączenie.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


 • Nacisnąć . Włączenie jest
  sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.
 • Ustawienia temperatury i rozdziału powietrza są wybierane automatycznie, a dmuchawa pracuje z dużą prędkością.
 • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby .

 • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby .

Ustawienie automatycznego ogrzewania tylnej szyby można zmienić za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Personalizacja ustawień  116.

Uwaga

Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty , funkcja
Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia .


Jeżeli przy włączonej dmuchawie i uruchomionym silniku zostanie wciśnięty s, funkcja Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia s lub wyłączenia dmuchawy.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop przy włączonej dmuchawie zostanie wciśnięty przycisk s, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

System stop-start

Ustawienia ręczne

Ustawienia układu sterowania klimatyzacji można zmienić, korzystając z przycisków i pokręteł w opisany niżej sposób. Zmiana dowolnego ustawienia spowoduje wyłączenie trybu automatycznego.

Prędkości dmuchawy


Prędkości dmuchawy


Obrócić lewe pokrętło, aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość dmuchawy. Prędkość dmuchawy jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym.

Obrócenie pokrętła w położenie $: Dmuchawa i chłodzenie zostają wyłączone.

Przywracanie trybu pracy automatycznej: Nacisnąć przycisk AUTO.

Rozdział powietrza

Rozdział powietrza


Obrócić prawe pokrętło, aby wybrać żądane ustawienie. Ustawienia są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym.

: na dolną część kabiny


: na szybę przednią, szyby drzwi
przednich i dolną część kabiny

: na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich (dodatkowo w tle uruchamiana jest klimatyzacja, aby zapobiec zaparowaniu szyb)

: na górną część kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza

: na górną i dolną część kabiny


Powrót do automatycznego sterowania rozdziałem powietrza: nacisnąć AUTO.

Chłodzenie


Chłodzenie


Nacisnąć przycisk , aby
włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Gdy układ chłodzenia jest wyłączony, to po wyłączeniu silnika przez funkcję Autostop układ klimatyzacji nie zażąda ponownego uruchomienia silnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przy temperaturze powyżej 0 C włączony system usuwania oblodzenia zgłasza żądanie uruchomienia silnika.

Stan funkcji chłodzenia jest pokazywany na wyświetlaczu informacyjnym.

Funkcję włączania chłodzenia po uruchomieniu silnika można włączyć lub wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Personalizacja ustawień

Tryb recyrkulacji powietrza


Tryb recyrkulacji powietrza


Nacisnąć , aby włączyć
tryb recyrkulacji powietrza. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Ponownie nacisnąć , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji powietrza.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. Jeśli szyba przednia zaparuje od zewnątrz, włączyć wycieraczkę przedniej szyby i wyłączyć .


Ustawienia podstawowe

Niektóre ustawienia można zmienić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego. Personalizacja ustawień

  Dmuchawa

  Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury prędkość dmuchawy rozdział powietrza : chłodzenie : recyrkulacja powietrza : ogrzew ...

  Kratki nawiewu powietrza

  Regulowane kratki nawiewu powietrza W trakcie chłodzenia musi być otwarta co najmniej jedna kratka nawiewu powietrza. Dostosować przepływ powietrza pr ...

  Categorie