Opel Corsa: Dmuchawa

Dmuchawa


Obejmuje elementy sterujące:

 • regulacja temperatury
 • prędkość dmuchawy
 • rozdział powietrza

: chłodzenie


: recyrkulacja powietrza


: ogrzewanie tylnej szyby


Ogrzewanie przedniej szyby  34.

Podgrzewane fotele   42.


Podgrzewane koło kierownicy
 82.

Regulacja temperatury

Czerwony : cieplej

Niebieski : chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika prędkości dmuchawy umożliwia regulację siły nawiewu.

Rozdział powietrza

: na górną część kabiny


: na górną i dolną część kabiny


: na dolną część kabiny


: na szybę przednią, szyby drzwi
przednich i dolną część kabiny

: na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich (dodatkowo w tle uruchamiana jest klimatyzacja, aby zapobiec zaparowaniu szyb)

Dostępne są także ustawienia pośrednie.

Chłodzenie


Chłodzenie


Nacisnąć przycisk , aby
włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić uruchomienie funkcji Autostop.

System stop-start

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Nacisnąć , aby włączyć
tryb recyrkulacji powietrza. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Ponownie nacisnąć , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji powietrza.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary


Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia


 • Włączyć chłodzenie

 • Włączyć recyrkulację powietrza

 • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu najmocniejszego chłodzenia
 • Pokrętło dmuchawy ustawić na najwyższą prędkość
 • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić w położeniu
 • Otworzyć wszystkie kratki nawiewu powietrza.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


 • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu najmocniejszego ogrzewania.
 • Pokrętło dmuchawy ustawić na najwyższą prędkość.
 • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić w położeniu

 • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby

 • W razie potrzeb y otworzyć boczne kratki nawiewu powietrza i skierować je na szyby boczne.

Uwaga

Jeśli podczas pracy silnika zostanie wybrany tryb rozdziału powietrza ,
włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe do momentu wybrania innego trybu rozdziału powietrza.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wybrany tryb rozdziału powietrza ,
silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

System stop-start

  Układ ogrzewania i wentylacji

  Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury prędkość dmuchawy rozdział powietrza Ogrzewanie szyby tylnej     34. ...

  Klimatyzacja sterowana elektronicznie

  Obejmuje elementy sterujące: prędkość dmuchawy regulacja temperatury rozdział powietrza : chłodzenie : tryb pracy automatycznej : rec ...

  Categorie