Opel Corsa: Częstotliwość przeglądów serwisowych poza Europą

Opel Corsa –> Serwisowanie samochodu –> Wskazówki ogólne –> Częstotliwość przeglądów serwisowych poza Europą

Przegląd pojazdu jest wymagany co 15 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wskaże inaczej.

Ten harmonogram obowiązuje w krajach niewymienionych na liście krajów objętych europejskim harmonogramem przeglądów serwisowych.

Wyświetlacz serwisowy

    Częstotliwość przeglądów serwisowych w Europie

    Przegląd pojazdu jest wymagany co 30 000 km lub co jeden rok, w zależności od tego co nastąpi prędzej, chyba że wyświetlacz serwisowy wska ...

    Potwierdzenia

    Potwierdzenia przeglądu serwisowego są umieszczane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej. Uzupełniane są dane o dacie i przebiegu wraz z piecz ...

    Categorie