Mercedes-Benz Klasa B: Zwierzęta domowe w pojeździe

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Zwierzęta domowe w pojeździe

OSTRZEŻENIE

Zwierzęta pozostawione bez nadzoru lub należytego zabezpieczenia w pojeździe mogą np. uruchamiać przyciski lub przełączniki.

Wskutek tego mogą one
 • uruchamiać elementy wyposażenia pojazdu i np. zakleszczyć się przy tym
 • włączać lub wyłączać układy pojazdu, powodując zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto niezabezpieczone zwierzęta podczas gwałtownego hamowania, raptownej zmiany kierunku jazdy lub w razie wypadku mogą być wyrzucane przez siłę odśrodkową i spowodować obrażenia pasażerów. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Nigdy nie zostawiać zwierząt bez nadzoru we wnętrzu pojazdu. Przewożone zwierzęta należy zawsze należycie zabezpieczać, np. w przewidzianych do tego celu torbach lub skrzynkach.

  Zabezpieczenie tylnych szyb bocznych przed dziećmi

  Zabezpieczanie lub odbezpieczanie: Nacisnąć przycisk 1. Gdy lampka kontrolna świeci się, obsługa szyb bocznych z tyłu jest zablokowana. O ...

  Układy bezpieczeństwa jazdy

  ...

  Categorie