Mercedes-Benz Klasa B: Zapinanie dziecka pasem bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Zintegrowany fotelik dziecięcy –> Zapinanie dziecka pasem bezpieczeństwa

Należy koniecznie przestrzegać następujących zasad:

  • wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pasa bezpieczeństwa i wskazówki na temat prawidłowego użycia pasa bezpieczeństwa
  • instrukcja montażu stolika zabezpieczającego.
  • Wyciągnąć delikatnie pas bezpieczeństwa z wylotu.
  • Zablokować klamrę pasa bezpieczeństwa w zaczepie przy odpowiednim fotelu.
  • Jeśli zintegrowany fotelik dziecięcy jest wykorzystywany bez stolika zabezpieczającego, zwrócić uwagę, aby
  • biodrowy pas bezpieczeństwa przylegał ściśle i możliwie nisko do bioder

Biodrowy pas bezpieczeństwa musi przebiegać zawsze w pachwinie. Niedopuszczalny jest przebieg pasa przez brzuch lub podbrzusze. W razie potrzeby przesunąć biodrowy pas bezpieczeństwa do dołu, w stronę pachwiny i naprężyć za barkową część pasa.

  • pas bezpieczeństwa ściśle przylegał do ciała
  • pas nie był skręcony

Tylko wtedy siły oddziaływające na powierzchnię pasa mogą zostać rozdzielone.

  • barkowa część pasa bezpieczeństwa przebiegała zawsze przez środek barku

Barkowa część pasa bezpieczeństwa nie powinna dotykać szyi i nie może przebiegać pod ramieniem.

  • W razie potrzeby wyregulować zagłówek.

    Obsługa

    Rozkładanie fotelika dziecięcego Zagłówek Prowadnica pasa Zintegrowany fotelik dziecięcy Uchwyt blokady Pociągnąć ...

    Składanie fotelika dziecięcego

    Pociągnąć uchwyt blokady 1 do przodu. Zintegrowany fotelik dziecięcy w środkowym obszarze wcisnąć do przodu 2, aż do zablokowan ...

    Categorie