Mercedes-Benz Klasa B: Zabezpieczenie wnętrza pojazdu

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Zabezpieczenie przed kradzieżą –> Zabezpieczenie wnętrza pojazdu

Działanie

Przy włączonej funkcji zabezpieczenia wnętrza następuje wyzwolenie alarmu optycznego i akustycznego, jeśli we wnętrzu pojazdu rozpoznany zostanie ruch. Może to mieć miejsce np. jeśli ktoś sięgnie do wnętrza pojazdu.

Włączanie

 • Upewnić się, że:
 • szyby boczne są zamknięte
 • panoramiczne okno dachowe jest zamknięte
 • przy lusterku wstecznym lub przy uchwytach dachowych nie wiszą żadne przedmioty, takie jak np. maskotki.
 • Dzięki temu unika się błędnego wyzwolenia alarmu.
 • Upewnić się, że:
 • drzwi są zamknięte
 • panoramiczne okno dachowe jest zamknięte
 • klapa tylna jest zamknięta.
 • Tylko wtedy można włączyć funkcję zabezpieczenia wnętrza.
 • Zablokować pojazd za pomocą kluczyka.
 • Funkcja zabezpieczenia wnętrza włącza się po upływie około 30 sekund.

Wyłączanie

 • Odblokować pojazd za pomocą kluczyka. Lub
 • Włożyć kluczyk do stacyjki.
 • Zabezpieczenie wnętrza wyłącza się automatycznie.

Wyłączanie


 • Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 • Nacisnąć przycisk 1.
 • Lampka kontrolna 2 miga szybko kilka razy.
 • Zablokować pojazd za pomocą kluczyka.

Zabezpieczenie wnętrza zostało wyłączone.

Funkcja zabezpieczenia wnętrza jest wyłączona do momentu, gdy

 • pojazd zostanie ponownie odblokowany
 • zostaną otworzone drzwi i ponownie zamknięte
 • pojazd zostanie ponownie zablokowany.

Aby alarm nie był uruchamiany bez przyczyny, należy wyłączyć zabezpieczenie wnętrza, gdy pojazd zostanie zablokowany i

 • ktoś pozostaje we wnętrzu
 • panoramiczne okno dachowe pozostaje otwarte
 • szyby boczne pozostają otwarte.
Informacja

Tylko w przypadku wersji na rynek Wielkiej Brytanii: Państwa pojazd jest wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie drzwi. Jeśli pojazd został zablokowany za pomocą kluczyka, nie można otworzyć drzwi od wewnątrz. Przed zablokowaniem pojazdu kluczykiem zalecamy wyłączenie zabezpieczenia wnętrza. Wtedy można drzwi otwierać od wewnątrz również po zablokowaniu zamków z zewnątrz za pomocą kluczyka. Prosimy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa"

  Zabezpieczenie przed odholowaniem

  Działanie Zmiana kąta nachylenia pojazdu przy włączonym zabezpieczeniu przed odholowaniem powoduje uruchomienie alarmu akustycznego i optycznego. Ma to miejs ...

  Otwieranie i zamykanie

  ...

  Categorie