Mercedes-Benz Klasa B: Wymiana baterii w pilocie

OSTRZEŻENIE

Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje zagrożenie życia!

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii niezwłocznie udać się do lekarza.

 

Ochrona środowiska

Baterie
zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji

Baterie
należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Potrzebna jest jedna bateria 6 V typu 2CR11108.

Wymiana baterii w pilocie


 • Rozciągnąć boki pokrywy baterii 2 i zdjąć pokrywę 2.
 • Wyjąć rozładowaną baterię 1.
 • Włożyć nową baterię, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów na tylnej ściance pilota.
 • Nasunąć pokrywę baterii 2 na obudowę pilota.
 • Sprawdzić działanie pilota ogrzewania postojowego.

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej pilotem

  Do wyposażenia pojazdu należy jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informac ...

  Problemy z ogrzewaniem/ wentylacją postojową

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania FAIL Zakłócenie sygnału między p ...

  Categorie