Mercedes-Benz Klasa B: Wybieranie wskazań stałych

Można wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zawsze wyświetlana jest temperatura zewnętrzna czy prędkość.

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Zestaw wskaźników
  .
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Stałe wskazanie:
  .
 • Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie temp. otoczenia lub prędkość [mph] / prędkość [km/h] (pojazdy na rynek Wielkiej Brytanii).
 • Za pomocą zmienić ustawienie.
Informacja

Prędkość jest wyświetlana w mph lub w km/h (Wielka Brytania).

  Włączanie i wyłączanie dodatkowego prędkościomierza

  Za pomocą funkcji Prędkość [mph]: lub Prędkość [km/h] : (pojazdy na rynek Wielkiej Brytanii) można wybrać, czy na wyświetlaczu w ...

  Światła

  Włączanie i wyłączanie świateł dziennych Funkcję Światła dzienne można ustawić tylko przy wyłączonym silniku. ...

  Categorie