Mercedes-Benz Klasa B: Włączanie i wyłączanie dodatkowego prędkościomierza

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Ustawienia –> Włączanie i wyłączanie dodatkowego prędkościomierza

Za pomocą funkcji Prędkość [mph]: lub Prędkość [km/h] : (pojazdy na rynek Wielkiej Brytanii) można wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w pasku statusu zamiast temperatury zewnętrznej ma być wyświetlana prędkość w mph lub km/h .

 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw.
  .
 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Zestaw wskaźników
  .
 • Potwierdzić za pomocą .

 • Za pomocą lub
  wybrać funkcję Prędkość [mph] :
  lub Prędkość [km/h] : (Wielka Brytania).
 • Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie włączone lub wyłączone .
 • Za pomocą zmienić ustawienie.

  Zestaw wskaźników

  Ustawianie jednostek odległości Kierowca może wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym określone wskazania mają następować w kilo ...

  Wybieranie wskazań stałych

  Można wybrać, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zawsze wyświetlana jest temperatura zewnętrzna czy prędkość. Za pomocą lub ...

  Categorie