Mercedes-Benz Klasa B: Wskazówki ogólne

Należy przestrzegać ustawień podanych na następnych stronach. W przeciwnym razie szyby mogą zaparować.

Aby nie doszło do zaparowania szyb, należy

 • klimatyzację wyłączać jedynie na krótko
 • tryb cyrkulacji włączać jedynie na krótko
 • włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza"
 • w razie potrzeby włączyć na krótko funkcję "odszranianie szyby przedniej".

Układ klimatyzacji/ układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC reguluje temperaturę oraz wilgotność we wnętrzu i oczyszcza powietrze z niepożądanych zanieczyszczeń.

Układ klimatyzacji/ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC jest gotowy do działania tylko podczas pracy silnika. Działa on optymalnie tylko przy zamkniętych szybach bocznych i zamkniętym panoramicznym oknie dachowym.

Funkcja "ciepło resztkowe" może być włączona lub wyłączana tylko przy wyłączonym zapłonie.

Klapy odpowietrzania za okładziną boczną w przestrzeni bagażowej powinny być zawsze odsłonięte. W przeciwnym razie pojazd nie jest prawidłowo odpowietrzany.

Informacja

Jeśli wnętrze pojazdu jest nagrzane, przed rozpoczęciem jazdy należy je krótko przewietrzyć, korzystając np. z funkcji "komfortowe otwieranie". Przyspiesza to schłodzenie wnętrza do ustawionej temperatury.

 

Informacja

Zamontowany filtr całkowicie eliminuje pyłki roślin, zatrzymując również kurz, cząstki sadzy i inne zanieczyszczenia. W przypadku automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC dodatkowo redukowane są gazowe zanieczyszczenia zawarte w powietrzu oraz zapachy. Zanieczyszczony filtr ogranicza ilość powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu. Dlatego należy przestrzegać okresów między wymianami filtra, podanych w książce serwisowej. Okresy między wymianami filtra mogą być krótsze od podanych w książce serwisowej, ponieważ trwałość filtra jest zależna od wpływów środowiska, jak np. stopień zanieczyszczenia powietrza.

 

Informacja

Istnieje możliwość, że po upływie godziny od chwili wyjęcia kluczyka ze stacyjki funkcja zostanie włączona automatycznie w celu osuszenia automatycznego układu klimatyzacji. Pojazd jest wtedy wentylowany przez 30 minut.

  Przegląd układów klimatyzacji

  ...

  Panel obsługi klimatyzacji

  Ustawianie temperatury Odszranianie szyby przedniej Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza Włączanie i wyłączanie cyrkula ...

  Categorie