Mercedes-Benz Klasa B: Panel obsługi klimatyzacji

Mercedes-Benz Klasa B –> Klimatyzacja –> Przegląd układów klimatyzacji –> Panel obsługi klimatyzacji

Panel obsługi klimatyzacji


 1. Ustawianie temperatury

 2. Odszranianie szyby przedniej

 3. Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza

 4. Włączanie i wyłączanie cyrkulacji powietrza

 5. Ustawianie intensywności nawiewu

 6. Włączanie i wyłączanie chłodzenia z osuszaniem powietrza

 7. Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej

  Wskazówki ogólne

  Należy przestrzegać ustawień podanych na następnych stronach. W przeciwnym razie szyby mogą zaparować. Aby nie doszło do zaparowania szyb, na ...

  Informacje dotyczące klimatyzacji

  Układ klimatyzacji Poniżej przedstawiono wskazówki i zalecenia zapewniające optymalne wykorzystywanie układu klimatyzacji. Włączyć ...

  Categorie