Mercedes-Benz Klasa B: Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Układy ułatwiające jazdę –> Kamera cofania –> Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND

Kamera cofania może perspektywicznie deformować przeszkody, wyświetlać je nieprawidłowo lub nie wyświetlać ich wcale. W następujących miejscach kamera cofania nie wyświetla przeszkód:

 • bardzo blisko tylnego zderzaka
 • pod tylnym zderzakiem
 • nad uchwytem klapy tylnej
Wskazówka Przedmioty, nieznajdujące się na ziemi, wydają się bardziej oddalone niż w rzeczywistości, np.
 • zderzak zaparkowanego pojazdu
 • dyszel przyczepy
 • końcówka haka holowniczego
 • tylna część samochodu ciężarowego
 • ukośnie zamontowany filar

Linie pomocnicze powinny służyć wyłącznie do orientacji. Dlatego nie należy podjeżdżać do przeszkód bliżej, niż wyznacza to dolna linia pomocnicza.

Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND


Tory jazdy

 1. Biała linia pomocnicza wyznaczająca szerokość pojazdu z lusterkami bez uwzględnienia skrętu kierownicy (statyczna)

 2. Żółty tor jazdy przy aktualnym skręcie kierownicy, szerokość pojazdu po zewnętrznych stronach kół (dynamiczny)

 3. Czerwona linia pomocnicza wyznaczająca szerokość pojazdu z lusterkami przy aktualnym skręcie kierownicy (dynamiczna)

 4. Zderzak

Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND


Linie pomocnicze

 1. Zderzak

 2. Czerwona linia pomocnicza w odległości ok. 0,25 m od tyłu pojazdu

 3. Żółta linia pomocnicza w odległości ok. 4,0 m od tyłu pojazdu

 4. Środkowa oś pojazdu (pomoc namiarowa)

 5. Żółta linia pomocnicza w odległości ok. 1,0 m od tyłu pojazdu

Tory jazdy i linie pomocnicze są wyświetlane tylko po włączeniu biegu wstecznego.

Podane odległości obowiązują wyłącznie w przypadku obiektów znajdujących się na wysokości ziemi.

Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND


Dodatkowe wskazania w pojeździe wyposażonym w PARKTRONIC i COMAND Online

 1. Przednie wskaźniki ostrzegawcze

 2. Dodatkowy wskaźnik gotowości pomiaru PARKTRONIC

 3. Tylne wskaźniki ostrzegawcze

Pojazdy z PARKTRONIC i COMAND Online: Gdy układ PARKTRONIC jest gotowy do pomiaru, na wyświetlaczu COMAND pojawia się dodatkowo wskaźnik gotowości do pomiaru 2. Gdy wskaźniki ostrzegawcze układu PARKTRONIC są aktywne lub świecą się, wskaźniki ostrzegawcze 1 oraz 3 na wyświetlaczu COMAND są również aktywne lub świecą się odpowiednio.

  Włączanie i wyłączanie kamery cofania

  Włączanie: Kluczyk w stacyjce musi być w położeniu 2. Upewnić się, czy w systemie Audio/ COMAND Online ustawiona jest funkcja "Auto ...

  Funkcja "Parkowanie tyłem"

  Należy upewnić się, że kamera cofania jest włączona oraz funkcja "parkowanie tyłem" jest wybrana, patrz oddzielna instrukcja obs& ...

  Categorie