Mercedes-Benz Klasa B: Funkcja "Parkowanie tyłem"

 • Należy upewnić się, że kamera cofania jest włączona oraz funkcja "parkowanie tyłem" jest wybrana, patrz oddzielna instrukcja obsługi systemu Audio/ COMAND Online.
 • Wyświetlany jest tor jazdy i linie pomocnicze.

Parkowanie tyłem bez skrętu kierownicy

Parkowanie tyłem bez skrętu kierownicy


 1. Biały tor jazdy przy prostym skręcie kierownicy

 2. Żółta linia pomocnicza w odległości ok. 1,0 m od tyłu pojazdu

 3. Czerwona linia pomocnicza w odległości ok. 0,25 m od tyłu pojazdu

 • Sprawdzić za pomocą białego toru jazdy 1, czy pojazd zmieści się na wolnym miejscu parkingowym.
 • Jechać ostrożnie do tyłu, orientując się przy tym na białym torze jazdy, aż do osiągnięcia położenia końcowego.
 • Czerwona linia pomocnicza 3 znajduje się wtedy na końcu miejsca parkingowego. Pojazd stoi prawie prosto na miejscu parkingowym.

Parkowanie poprzeczne tyłem ze skrętem kierownicy

 • Po przejechaniu obok miejsca parkingowego zatrzymać pojazd.

Parkowanie poprzeczne tyłem ze skrętem kierownicy


Skręcanie kierownicy

 1. Czerwony tor jazdy przy aktualnym skręcie kierownicy

 2. Oznaczenie miejsca parkingowego

 • Podczas postoju pojazdu skręcać kierownicę w kierunku miejsca parkingowego, aż czerwony tor jazdy osiągnie oznaczenie miejsca parkingowego 2.
 • Cofać wolno, nie zmieniając kąta skrętu kierownicy.

Parkowanie poprzeczne tyłem ze skrętem kierownicy


Cofanie ze skręconą kierownicą

 1. Czerwony tor jazdy przy aktualnym skręcie kierownicy

 • Zatrzymać się, gdy pojazd znajdzie się mniej na wprost miejsca parkingowego.
 • Biały tor jazdy powinien przebiegać możliwie równolegle do oznaczenia miejsca parkingowego.

Parkowanie poprzeczne tyłem ze skrętem kierownicy


Osiągnięcie pozycji końcowej

 1. Biały tor jazdy przy aktualnym skręcie kierownicy

 2. Oznaczenie miejsca parkingowego

 • Nie ruszając z miejsca ustawić kierownicę do jazdy na wprost.

Parkowanie poprzeczne tyłem ze skrętem kierownicy


 1. Czerwona linia pomocnicza w odległości ok. 0,25 m od tyłu pojazdu

 2. Biały tor jazdy przy prostym skręcie kierownicy

 3. Koniec miejsca parkingowego

 • Cofać ostrożnie, aż do osiągnięcia pozycji końcowej.
 • Czerwona linia pomocnicza 1 znajduje się wtedy na końcu miejsca parkingowego 3. Pojazd stoi prawie prosto na miejscu parkingowym

Funkcja "Podłączanie przyczepy"

Funkcja jest dostępna tylko w pojazdach z hakiem holowniczym i COMAND Online.

Funkcja Podłączanie przyczepy


 1. Środek ciężkości pojazdu na żółtej linii pomocniczej w odległości ok. 1,0 m od tyłu pojazdu

 2. Dyszel

 3. Końcówka haka

 • Dyszel 2 ustawić na takiej wysokości, aby znajdował się on nieco wyżej niż końcówka haka 3.
 • Ustawić pojazd pośrodku przed dyszlem 2.

Funkcja Podłączanie przyczepy


 1. Końcówka haka

 2. Czerwona linia pomocnicza w odległości ok. 0,25 m od końcówki haka

 3. Pomoc namiarowa dla dyszla

 4. Dyszel

 5. Symbol funkcji "Podłączanie przyczepy"

 • Za pomocą kontrolera Audio/ COMAND wybrać symbol 5, patrz oddzielna instrukcja obsługi Audio/ COMAND Online.
 • Wybrana jest funkcja "Podłączanie przyczepy". Podane odległości obowiązują tylko w przypadku obiektów znajdujących się na wysokości końcówki haka.
 • Ostrożnie cofać pojazd, przy czym pomoc namiarowa dla dyszla 3 powinna być skierowana mniej na dyszel 4.
 • Cofać ostrożnie pojazd, aż dyszel 4 osiągnie czerwoną linię pomocniczą 2.
 • Podłączyć przyczepę.

  Wskazania na wyświetlaczu Audio/ COMAND

  Kamera cofania może perspektywicznie deformować przeszkody, wyświetlać je nieprawidłowo lub nie wyświetlać ich wcale. W następujących ...

  ATTENTION ASSIST

  Wskazówki ogólne ATTENTION ASSIST wspomaga kierowcę w trakcie długiej i monotonnej jazdy, np. na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Funkcja jest akt ...

  Categorie