Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!

W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza

 

OSTRZEŻENIE

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym elementy pojazdu, np. układ wydechowy, mogą być bardzo gorące.

Łatwopalne materiały, np. suche liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku zetknięcia się z
 • gorącymi elementami układu wydechowego
 • samymi spalinami

Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Należy upewnić się, że przy włączonym ogrzewaniu postojowym

 • gorące elementy pojazdu nie stykają się z łatwopalnymi materiałami
 • spaliny mogą bez przeszkód wydobywać się z rury wydechowej
 • spaliny nie mają styczności z łatwopalnymi materiałami.

Ogrzewanie postojowe oraz wylot spalin znajdują się przed prawym przednim kołem.

Wskazówka

Działanie ogrzewania/ wentylacji postojowej obciąża akumulator. Dlatego najpóźniej po drugim uruchomieniu funkcji ogrzewania lub wentylacji postojowych należy przejechać pojazdem dłuższy dystans

 

Informacja

Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu, aby działało przez ok. dziesięć minut.

Ogrzewanie postojowe ogrzewa wnętrze pojazdu do ustawionej temperatury. Jest ono niezależne od ciepła oddawanego przez silnik. Ogrzewanie to jest zasilane paliwem ze zbiornika pojazdu, toteż zbiornik paliwa musi być napełniony co najmniej w 1/4, w przeciwnym razie ogrzewanie nie zostanie uruchomione.

Działanie ogrzewania postojowego jest automatycznie dostosowywane do zmian temperatury otoczenia, dlatego przed fazą ogrzewania może zostać uruchomiona wentylacja lub odwrotnie. Zapewnia to szybkie osiągnięcie ustawionej temperatury.

Ogrzewanie postojowe wyłącza się w momencie wyłączenia silnika. Wentylacja postojowa wyłącza się już w momencie przekręcania kluczyka w położenie 2.

Ogrzewanie postojowe wyłącza się automatycznie po upływie 30 minut.

Wentylacja postojowa nie jest jednak w stanie schłodzić wnętrza pojazdu poniżej temperatury panującej na zewnątrz.

  Ogrzewanie postojowe/ wentylacja postojowa

  ...

  Przed włączeniem

  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2. Ustawić żądaną temperaturę. Ogrzewanie postojowe lub wentylację postojow ...

  Categorie