Mercedes-Benz Klasa B: Przed włączeniem

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Ustawić żądaną temperaturę.

Ogrzewanie postojowe lub wentylację postojową można włączać również przy ręcznie sterowanej klimatyzacji. Jednak optymalny klimat we wnętrzu osiąga się przy włączonym trybie automatycznym. Ustawić temperaturę na 22 C.

Ogrzewanie/ wentylację postojową można włączać albo przyciskiem na konsoli środkowej albo za pomocą pilota.

Poprzez komputer pokładowy można ustawić trzy czasy odjazdu i zaprogramować jeden z nich jako aktywny.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojaz ...

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania/ wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

  Wskazówki ogólne Kolory lampek kontrolnych w przycisku mają następujące znaczenie: niebieska Włączona we ...

  Categorie