Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Układy bezpieczeństwa jazdy –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Układy bezpieczeństwa jazdy nie mogą zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego lub nieuważnego stylu jazdy oraz działają w granicach określonych przez prawa fizyki i nie eliminują tego ryzyka. Układy bezpieczeństwa jazdy stanowią tylko pomoc dla kierowcy. Odpowiedzialność za prędkość jazdy, zachowanie bezpiecznego odstępu od innych uczestników ruchu drogowego oraz za hamowanie w odpowiednim czasie spoczywa wyłącznie na kierowcy. Styl jazdy należy zawsze dostosowywać do aktualnej sytuacji i warunków na drodze oraz warunków atmosferycznych i zachowywać bezpieczną odległość od innych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Informacja

Tylko jeśli zapewniony jest możliwie dobry kontakt opon z nawierzchnią, opisane układy bezpieczeństwa jazdy mogą działać z maksymalną skutecznością. W tym zakresie należy przestrzegać w szczególności wskazówek dotyczących opon, zalecanej minimalnej głębokości bieżnika itd., podanych w rozdziale "Koła i opony".

W warunkach zimowych należy używać opon zimowych (opony M+S), w razie potrzeby z łańcuchami przeciwśnieżnymi. Tylko w ten sposób osiągana jest maksymalna moc układów bezpieczeństwa jazdy opisanych w niniejszym rozdziale.

    Przegląd układów bezpieczeństwa jazdy

    W tym rozdziale znajdą Państwo informacje na temat następujących układów bezpieczeństwa jazdy: ABS (Antiblockiersystem = układ zapo ...

    ABS (układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania)

    Informacje ogólne Układ ABS reguluje ciśnienie podawane na zaciski hamulcowe, w sposób wykluczający blokowanie się kół. Pozwala to ...

    Categorie