Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli doszło do modyfikacji, uszkodzenia lub nadwyrężenia podczas wypadku zintegrowanego fotelika dziecięcego lub stolika zabezpieczającego, mogą one nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Uszkodzony lub poddany silnemu obciążeniu podczas wypadku zintegrowany fotelik dziecięcy lub stolik zabezpieczający należy niezwłocznie wymienić. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obicie lub z obiciem dopuszczonym przez producenta. Nie należy używać pokrowców.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku narażania stolika zabezpieczającego na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego może dojść do silnego nagrzania się jego elementów. Dzieci mogą doznać oparzeń dotykając tych elementów, w szczególności metalowych. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W przypadku opuszczania pojazdu wraz z dzieckiem należy zawsze zabezpieczyć stolik zabezpieczający przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i obciążeniem cieplnym. Jeśli stolik znajdował się w obszarze bezpośredniego promieniowania słonecznego, należy go pozostawić do ostygnięcia, zanim zostanie nim zabezpieczone dziecko. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stolika zabezpieczającego.

Zintegrowane foteliki dziecięce są wbudowane w poduszki tylnych foteli po lewej i prawej stronie. W połączeniu z komponentami wymienionymi w poniższej tabeli są zgodne z przepisami normy ECE-R44.04. Rekomendacja dla grupy I: od 24 miesięcy do 18 kg

Grupa wagowa I: 9 do 18 kg

Ważne zasady bezpieczeństwa


Grupa wagowa II: 15 do 25 kg

Ważne zasady bezpieczeństwa


Grupa wagowa III: 22 do 36 kg

Ważne zasady bezpieczeństwa


Firma Daimler AG zaleca stosowanie zintegrowanego fotelika dziecięcego w przypadku dzieci w wieku od 24 miesięcy o maksymalnej wadze 36 kg.

Dzieci w wieku od 24 miesięcy o wadze maksymalnej ok. 18 kg: obligatoryjnie zalecane jest stosowanie dodatkowego stolika zabezpieczającego i zagłówka bocznego, które są dopuszczone do zintegrowanego fotelika dziecięcego.

Należy uwzględnić, że dziecko w wieku poniżej 24 miesięcy wymaga stosowania innego fotelika dziecięcego.

Gdy zintegrowany fotelik dziecięcy jest zajęty, należy zawsze jeździć z prawidłowo ustawionym zagłówkiem. Zagłówek powinien być tak ustawiony, aby jego środkowa część podpierała tył głowy na wysokości oczu.

OSTRZEŻENIE

Jeśli zagłówki nie są zamontowane lub są nieprawidłowo ustawione, zagłówki mogą nie pełnić przewidzianej funkcji zabezpieczającej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń w obszarze głowy i karku, np. w razie wypadku lub podczas hamowania!

Należy jeździć zawsze z zamontowanymi zagłówkami. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że każdy pasażer ma prawidłowo ustawiony zagłówek (środek zagłówka podpiera tylną część głowy na wysokości oczu)

    Zintegrowany fotelik dziecięcy

    ...

    Obsługa

    Rozkładanie fotelika dziecięcego Zagłówek Prowadnica pasa Zintegrowany fotelik dziecięcy Uchwyt blokady Pociągnąć ...

    Categorie