Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Ze statystyk wypadków wynika, że dzieci przewożone na fotelach tylnych są bezpieczniejsze niż na fotelach przednich. Dlatego koniecznie zalecamy montaż fotelika dziecięcego na tylnym fotelu. Tam z reguły dziecko jest lepiej chronione.

Jeśli w pojeździe przewożone jest dziecko w wieku poniżej 12 lat i o wzroście poniżej 1,50 m ,

 • należy je zawsze zabezpieczyć w foteliku dziecięcym przeznaczonym do pojazdów Mercedes-Benz. Fotelik dziecięcy musi być odpowiedni dla wieku, wagi i wzrostu dziecka.

 • koniecznie przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym rozdziale oraz instrukcji montażu producenta fotelika dziecięcego

OSTRZEŻENIE Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.
 • zwalniając hamulec postojowy

 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia parkingowego P lub przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy

 • włączając silnik.

Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu i zostać zakleszczone. Istnieje ryzyko obrażeń i wypadku!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe.

 

OSTRZEŻENIE

Długie oddziaływanie wysokiej lub niskiej temperatury na człowieka - zwłaszcza dziecko - może doprowadzić do grożącego utratą życia szoku termicznego! Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może doprowadzić do silnego rozgrzania się elementów fotelika dziecięcego. Dziecko może doznać oparzeń, szczególnie o metalowe części fotelika. Istnieje ryzyko obrażeń!

Pozostawiając fotelik dziecięcy we wnętrzu należy zapewnić, aby nie oddziaływało na niego bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Fotelik można przykryć np. kocem. Jeśli fotelik dziecięcy był narażony na promieniowanie słoneczne i uległ rozgrzaniu, przed posadzeniem na nim dziecka należy odczekać, aż ostygnie. Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki we wnętrzu pojazdu.

Należy zawsze upewnić się, że wszyscy pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy i przyjęli prawidłową pozycję. Należy na to zwracać szczególną uwagę w przypadku dzieci.

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących pasa bezpieczeństwa oraz wskazówek na temat prawidłowego użycia pasa bezpieczeństwa.

  Dziecko w pojeździe

  ...

  Fotelik dziecięcy

  Należy koniecznie przestrzegać zakresu zastosowania fotelika dziecięcego. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie wyłącznie fotel ...

  Categorie