Mercedes-Benz Klasa B: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe ustawienie fotela lub przyjęcie w nim niekorzystnej pozycji ogranicza skuteczność poduszki powietrznej i może również narazić na dodatkowe obrażenia wkutek jej uruchomienia. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

W celu wykluczenia tego ryzyka należy zawsze zapewniać, aby wszyscy pasażerowie
 • mieli prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa, również kobiety w ciąży

 • przyjmowali w fotelach prawidłową pozycję, zachowując jak największej odległości od poduszek powietrznych

 • przestrzegali poniższych wskazówek.

Należy zapewnić, aby między poduszką powietrzną a pasażerem nie było żadnych przedmiotów.

 • Przed rozpoczęciem jazdy ustawić prawidłowo fotele. Należy zawsze zwracać uwagę, aby oparcie było ustawione prawie pionowo. Środek zagłówka musi podpierać głowę mniej na wysokości oczu.

 • Przesunąć fotele kierowcy i pasażera maksymalnie do tyłu. Pozycja kierowcy musi umożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu.

 • Kierownicę trzymać od strony zewnętrznej. Dzięki temu poduszka powietrzna może się swobodnie otworzyć.

 • Podczas jazdy należy być zawsze opartym o oparcie fotela. Nie należy przechylać się do przodu lub opierać się o drzwi lub szyby boczne. W przeciwnym razie można znaleźć się w obszarze rozwijania się poduszek powietrznych.

 • Nogi należy zawsze trzymać we wnęce na nogi przed fotelem. Nie kłaść nóg na tablicy rozdzielczej. W przeciwnym razie nogi znajdą się w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.

 • Dla osób o wzroście poniżej 1,50 m konieczne jest zawsze używanie specjalnych fotelików dziecięcych. Do tego wzrostu nie można prawidłowo zapiąć pasa bezpieczeństwa.

Podczas przewożenia dzieci w pojeździe należy przestrzegać dodatkowo następujących wskazówek.

 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat i o wzroście poniżej 1,50 m należy zawsze przewozić w specjalnych fotelikach dziecięcych.

 • Foteliki dziecięce należy montować przede wszystkim na fotelach tylnych.

 • Dziecko można umieścić na fotelu pasażera w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy tylko, gdy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się stale.

 • Należy koniecznie przestrzegać informacji i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe" oraz "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera" oraz instrukcji montażu producenta fotelika dziecięcego.

Przedmioty we wnętrzu pojazdu mogą zagrozić prawidłowemu działaniu poduszki powietrznej. W celu uniknięcia ryzyka związanego z prędkością rozwijania się poduszki powietrznej, przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że

 • pomiędzy pasażerami a poduszką powietrzną nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

 • pomiędzy fotelem a drzwiami i słupkiem B nie znajdują się żadne przedmioty.

 • na uchwytach lub haczykach na ubrania nie wiszą twarde przedmioty, np. wieszaki.

 • w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej, np. na drzwiach, szybach bocznych, tylnych nakładkach bocznych lub ścianach bocznych nie znajdują się żadne akcesoria takie jak uchwyt na napoje.

 • w kieszeniach ubrania nie znajdują się ciężkie, ostre lub łamliwe przedmioty. Takie przedmioty należy przechowywać w odpowiednim miejscu.

OSTRZEŻENIE

W przypadku zmiany osłony poduszki powietrznej lub umieszczenia na niej przedmiotów, np. również naklejek, poduszka powietrzna nie może działać zgodnie z przeznaczeniem. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Nigdy nie należy zmieniać osłony poduszki powietrznej oraz umieszczać na niej żadnych przedmiotów.

 

OSTRZEŻENIE

W drzwiach są umieszczone czujniki sterowania poduszkami powietrznymi. W wyniku zmian lub nieprawidłowo wykonanych prac przy drzwiach lub okładzinach drzwi oraz w przypadku uszkodzonych drzwi działanie czujników może być zakłócone. W związku z tym poduszki powietrzne mogą nie działać prawidłowo. Poduszki powietrzne nie zapewniają wtedy pasażerom przewidzianej ochrony. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Nie należy nigdy modyfikować drzwi lub ich elementów. Prace przy drzwiach lub okładzinach drzwi należy zlecać w fachowym serwisie.

  Wprowadzenie

  Miejsca montażu poduszek powietrznych są rozpoznawalne po oznaczeniu AIRBAG. Poduszka powietrzna stanowi uzupełnienie prawidłowo zapiętego pasa bezpiecz ...

  Przednie poduszki powietrzne

  Poduszka powietrzna kierowcy 1 rozwija się przed kierownicą, a poduszka powietrzna pasażera 2 przed i powyżej schowka w tablicy rozdzielczej. W przypadk ...

  Categorie