Mercedes-Benz Klasa B: Ustawianie temperatury

Układ klimatyzacji

Temperaturę można ustawić dla całego pojazdu. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Zwiększanie/ zmniejszanie: Przekręcić regulator 1 w lewo lub prawo. Temperaturę zmieniać tylko małymi skokami, zaczynając od 22 C.

Układ automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC

Temperaturę można osobno ustawiać po stronie kierowcy i pasażera. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Podwyższanie/ obniżanie: Przekręcić pokrętło 1 lub 9 w lewo lub prawo. Temperaturę zmieniać tylko małymi skokami, zaczynając od 22 C.

  Automatyczne sterowanie klimatyzacją

  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2. Ustawić żądaną temperaturę. Włączanie: Nacisnąć przycisk . ...

  Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza

  ...

  Categorie