Mercedes-Benz Klasa B: Automatyczne sterowanie klimatyzacją

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Ustawić żądaną temperaturę.
 • Włączanie: Nacisnąć przycisk .
 • Lampka kontrolna w przycisku
  świeci się. Automatyczna regulacja intensywności i rozdziału nawiewu powietrza jest włączona.
 • Przełączanie na tryb manualny: Nacisnąć przycisk lub
  . Lub

 • Nacisnąć przycisk lub
  .

 • Lampka kontrolna w przycisku
  wyłącza się. Automatyczne sterowanie intensywnością nawiewu i rozdziałem nawiewu jest wyłączone.

  Wskazówki ogólne

  Funkcja "automatyczne sterowanie klimatyzacją" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. W trybie automatycznym ustawiona ...

  Ustawianie temperatury

  Układ klimatyzacji Temperaturę można ustawić dla całego pojazdu. Ustawiona temperatura jest automatycznie utrzymywana na stałym poziomie. Prze ...

  Categorie