Mercedes-Benz Klasa B: Stolik zabezpieczający

Ważne zasady bezpieczeństwa

Prosimy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących zintegrowanego fotelika dziecięcego.

OSTRZEŻENIE

Jeśli stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego jest zamontowany nieprawidłowo, może nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie będzie prawidłowo zabezpieczone. Poza tym stolik może się poluzować i przemieszczając się po pojeździe, może stanowić zagrożenie dla pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Stolik zintegrowanego fotelika dziecięcego należy montować zgodnie z opisem. Po zamontowaniu stolika zabezpieczającego należy sprawdzić, czy został on poprawnie zamocowany. Ze względów bezpieczeństwa można stosować wyłącznie stolik zabezpieczający, który został sprawdzony i dopuszczony dla Państwa pojazdu.

Stolik zabezpieczający jest przewidziany wyłącznie do użytkowania razem z rozłożonym zintegrowanym fotelikiem dziecięcym. Na fotelach tylnych ze zintegrowanym fotelikiem dziecięcym należy stosować stolik zabezpieczający zalecany do pojazdów marki Mercedes-Benz. Stolika zabezpieczającego należy używać tylko z oryginalnym obiciem. W przypadku braku oryginalnego obicia wygasa urzędowa homologacja.

Stolik zabezpieczający należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli w rozdziale "Zintegrowany fotelik dziecięcy".

Należy zwracać uwagę, że dzieci o wadze poniżej 12,5 kg lub w wieku poniżej dwóch lat potrzebują innego fotelika dziecięcego. Informacje na temat dalszych urządzeń zabezpieczających dla dzieci są dostępne w każdej ASO Mercedes-Benz.

Zintegrowanego fotelika dziecięcego ze stolikiem zabezpieczającym nie wolno wykorzystywać do bezpośredniego mocowania fotelika dla niemowląt, dopuszczonego do stosowania w przypadku dzieci o masie ciała poniżej 10 kg. Należy uwzględnić, że dziecko w wieku poniżej 24 miesięcy wymaga stosowania innego fotelika dziecięcego.

Niewykorzystywany stolik zabezpieczający należy schować w odpowiednim miejscu, np. w bagażniku. Dalsze informacje na temat bezpiecznego rozmieszczania przedmiotów, bagażu lub ładunku znajdują się pod hasłem "Zasady rozmieszczenia bagażu" .

    Składanie fotelika dziecięcego

    Pociągnąć uchwyt blokady 1 do przodu. Zintegrowany fotelik dziecięcy w środkowym obszarze wcisnąć do przodu 2, aż do zablokowan ...

    Montaż stolika zabezpieczającego

    Zagłówek Stolik zabezpieczający Prowadnice pasa bezpieczeństwa Lewa podstawa Zintegrowany fotelik dziecięcy Prawa podstawa Roz&# ...

    Categorie