Mercedes-Benz Klasa B: Sposób działania

W razie zderzenia moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków analizuje istotne dane fizyczne takie, jak

 • czas trwania

 • kierunek

 • intensywność

Na podstawie tej oceny moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków aktywuje w razie zderzenia czołowego lub uderzenia w tył pojazdu napinacze pasów bezpieczeństwa.

Napinacz pasa bezpieczeństwa może zostać aktywowany tylko, gdy

 • zapłon jest włączony

 • elementy układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są gotowe do działania, patrz "Lampka ostrzegawcza układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków"

 • na właściwym fotelu przednim klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie.

Napinacze pasów bezpieczeństwa foteli z tyłu są aktywowane niezależnie od tego, czy pasy są zapięte, czy nie.

Jeśli moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna groźniejszą skalę wypadku, w określonych sytuacjach zderzenia czołowego niezależnie od siebie aktywowane są dalsze układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków:

 • Przednie poduszki powietrzne i kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

 • Nadokienna poduszka powietrzna, jeśli prewencyjnie stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów pojazdu oprócz pasa bezpieczeństwa

W zależności od osoby siedzącej na fotelu pasażera poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub włączona. Tylko gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, poduszka powietrzna pasażera zostanie aktywowana w razie wypadku. Należy przestrzegać informacji na temat lampek kontrolnych PASSENGER AIR BAG.

Pojazd jest wyposażony w dwustopniowe przednie poduszki powietrzne. Po aktywacji pierwszego stopnia działania przednia poduszka powietrzna zostaje napełniona częściowo, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń. Jeśli w ciągu następnych kilku milisekund osiągnięty zostanie drugi próg uruchamiania, poduszka powietrzna napełnia się całkowicie.

Określenie progów aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa oraz poduszki powietrznej odbywa się na podstawie spowolnień lub przyspieszeń występujących w różnych miejscach w pojeździe. Proces ten ma charakter uprzedzający. Aktywacja musi mieć miejsce w odpowiednim czasie, w początkowej fazie zderzenia.

Wartość spowolnienia i przyspieszenia oraz jego kierunek są zależne przede wszystkim

 • od rozkładu sił podczas zderzenia

 • od kąta zderzenia

 • od podatności pojazdu na odkształcenia

 • od właściwości obiektu, z którym nastąpiło zderzenie.

Czynniki pojawiające się lub możliwe do zmierzenia dopiero po zderzeniu nie wpływają na działanie systemów zabezpieczających i nie są też podstawą do aktywacji.

Pojazd może być w znacznym stopniu zdeformowany, chociaż nie doszło do aktywacji poduszki powietrznej. Ma to miejsce w razie uderzenia w stosunkowo podatne na odkształcenie elementy, częściowo pochłaniające siłę zderzenia. Odwrotnie może dojść aktywacji poduszki powietrznej, chociaż pojazd wykazuje tylko ograniczone odkształcenia. Taki przypadek zachodzi w przypadku uderzenia w bardzo sztywne elementy pojazdu, np. w podłużnicę, która nie absorbuje siły zderzenia.

Jeśli moduł sterujący układem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna zderzenie boczne lub dachowanie, w zależności od przewidywanego rodzaju wypadku aktywowane są odpowiednie elementy układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków niezależnie od siebie. Jeśli w takiej sytuacji stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów, aktywowane są również napinacze pasów bezpieczeństwa.

 • Boczne poduszki powietrzne po stronie zderzenia, niezależnie od napinacza pasa bezpieczeństwa oraz korzystania z pasa bezpieczeństwa

Pojazdy z funkcją automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera: boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera z przodu jest aktywowana w następujących warunkach:

 • fotel pasażera został rozpoznany jako zajęty lub

 • na fotelu pasażera klamra pasa bezpieczeństwa jest zablokowana w zaczepie.

 • Nadokienna poduszka powietrzna po stronie zderzenia, niezależnie od korzystania z pasa bezpieczeństwa oraz niezależnie od tego, czy fotel pasażera jest zajęty

 • Nadokienne poduszki powietrzne po stronie kierowcy i pasażera w określonych sytuacjach dachowania, jeśli prewencyjnie określono potrzebę dodatkowej ochrony pasażerów oprócz pasów bezpieczeństwa

Informacja

Nie wszystkie poduszki powietrzne są uruchamiane podczas kolizji. Systemy poszczególnych poduszek powietrznych działają niezależnie od siebie.

Aktywacja każdego systemu jest zależna od wykrytych w pierwszej fazie kolizji okoliczności, w szczególności od przyspieszenia pojazdu oraz rodzaju zderzenia:
 • zderzenie czołowe

 • uderzenie w bok pojazdu

 • dachowanie

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Dlatego nie ...

  PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

  ...

  Categorie