Mercedes-Benz Klasa B: Rozwijanie i zwijanie osłony przestrzeni bagażowej

Mercedes-Benz Klasa B –> Przewóz bagażu i porady –> Możliwości rozmieszczania bagażu –> Osłona przestrzeni bagażowej –> Rozwijanie i zwijanie osłony przestrzeni bagażowej

Rozwijanie i zwijanie osłony przestrzeni bagażowej


 • Rozwijanie: Pociągnąć osłonę za uchwyt 1 do tyłu i zaczepić z lewej i prawej strony w mocowaniach 2.
 • Zwijanie: Wyjąć osłonę z lewej i prawej strony z mocowań 2 i trzymając za uchwyt 1 odprowadzić do przodu, aby została całkowicie zwinięta.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Osłona przestrzeni bagażowej nie może przytrzymać lub zabezpieczyć ciężkich przedmiotów, elementów b ...

  Demontaż i montaż osłony przestrzeni bagażowej

  Demontaż: Osłona bagażnika musi być zwinięta. Wcisnąć nakładkę osłony bagażnika 1 po prawej lub lewej stronie za p ...

  Categorie