Mercedes-Benz Klasa B: Problemy z silnikiem

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Problemy z silnikiem

Problem

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Silnik nie włącza się

Funkcja HOLD lub układ DISTRONIC PLUS jest włączony.

 • Wyłączyć funkcję HOLD lub układ DISTRONIC PLUS.
 • Ponownie uruchomić silnik.
Silnik nie włącza się. Nie słychać obracania się rozrusznika
 • Układ elektroniczny silnika jest uszkodzony.
 • Układ paliwowy jest uszkodzony.
 • Przed następnym rozruchem przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0.
 • Ponownie uruchomić silnik. Unikać zbyt długich i częstych prób rozruchu, ponieważ prowadzą one do rozładowania akumulatora.

Jeżeli silnika mimo to nie można uruchomić:

 • Skontaktować się z fachowym serwisem
Silnik nie włącza się. Nie słychać obracania się rozrusznika. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa świeci się i wskaźnik poziomu paliwa wskazuje 0

Zbiornik paliwa jest pusty.

 • Zatankować pojazd
Silnik nie włącza się. Nie słychać obracania się rozrusznika

Napięcie w instalacji elektrycznej jest zbyt niskie, ponieważ akumulator jest częściowo lub całkowicie rozładowany.

 • Uruchomić silnik z wykorzystaniem obcego akumulatora.

Jeżeli i w taki sposób silnika nie można uruchomić:

 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Rozrusznik został poddany nadmiernemu obciążeniu termicznemu.

 • Odczekać ok. 2 minuty, aż rozrusznik ostygnie.
 • Ponownie uruchomić silnik.

Jeżeli silnika mimo to nie można uruchomić:

 • Powiadomić fachowy serwis, np. ASO Mercedes-Benz.

Pojazdy z silnikiem benzynowym:

Silnik pracuje nierównomiernie i występują zaniki zapłonu.

Uszkodzenie układu elektronicznego lub mechanicznego elementu sterującego pracą silnika.

 • Nie doprowadzać silnika do wysokiej prędkości obrotowej.
 • W przeciwnym razie niespalone paliwo będzie się przedostawać do katalizatora, powodując jego uszkodzenie.
 • Niezwłocznie zlecić usunięcie przyczyny usterki w fachowym serwisie.
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskazuje powyżej 120 C. Dodatkowo może się świecić lampka ostrzegawcza płynu chłodzącego oraz zabrzmieć sygnał ostrzegawczy

Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski. Płyn chłodzący jest za gorący i silnik nie jest wystarczająco chłodzony.

 • Jak najszybciej zatrzymać pojazd i odczekać, aż silnik i płyn chłodzący ostygną.
 • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. W razie potrzeby uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek i ostrzeżeń.

Jeśli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, przyczyną może być awaria elektrycznego wentylatora chłodnicy silnika. Płyn chłodzący jest za gorący i silnik nie jest wystarczająco chłodzony.

 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.
 • Unikać dużego obciążania silnika, np. jazdy pod górę oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

  Automatyczne uruchamianie silnika

  Wskazówki ogólne Silnik jest automatycznie włączany, gdy funkcja ECO Start-Stop zostanie wyłączona przyciskiem ECO zostanie włą ...

  Mechaniczna skrzynia biegów

  ...

  Categorie