Mercedes-Benz Klasa B: Automatyczne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz Klasa B –> Jazda i parkowanie –> Jazda –> Funkcja ECO Start-Stop –> Automatyczne uruchamianie silnika

Wskazówki ogólne

Silnik jest automatycznie włączany, gdy

 • funkcja ECO Start-Stop zostanie wyłączona przyciskiem ECO
 • zostanie włączony bieg wsteczny R
 • pas bezpieczeństwa zostanie odpięty lub drzwi kierowcy zostaną otworzone
 • pojazd się toczy
 • wymaga tego układ hamulcowy
 • temperatura we wnętrzu przekroczy ustawiony zakres
 • przy włączonej klimatyzacji system rozpozna zaparowanie szyby przedniej
 • poziom naładowania akumulatora jest za niski.

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów

Wskazówka

Nigdy nie włączać biegu bez uprzedniego wciśnięcia pedału sprzęgła.

 Silnik jest automatycznie włączany, gdy

 • pedał sprzęgła zostanie wciśnięty
 • pedał gazu zostanie wciśnięty.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów

Silnik jest automatycznie włączany, gdy

 • w położeniu skrzyni biegów D lub N przy nieaktywnej funkcji HOLD zostanie zwolniony pedał hamulca
 • zostanie wciśnięty pedał gazu
 • skrzynia biegów zostanie przełączona z położenia P.
Informacja

Po przełączeniu skrzyni biegów z położenia R na D funkcja ECO Start-Stop jest dostępna w następujących przypadkach:

 • w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym po pojawieniu się symbolu ECO na wyświetlaczu
 • w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym po pojawieniu się zielonego symbolu ECO na wyświetlaczu

Włączanie/ wyłączanie funkcji ECO Start-Stop

Włączanie/ wyłączanie funkcji ECO Start-Stop


 • Wyłączanie: Nacisnąć przycisk ECO 1.
 • Lampka kontrolna 2 gaśnie i symbol ECO znika z wyświetlacza.

 • Włączanie: Nacisnąć przycisk ECO 1.
 • Lampka kontrolna 2 świeci się.

Jeśli wszystkie warunki automatycznego wyłączenia silnika są spełnione,

 • w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlany jest symbol ECO na wyświetlaczu
 • w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlany jest zielony symbol ECO na wyświetlaczu.

Jeśli nie wszystkie warunki automatycznego wyłączenia silnika są spełnione,

 • w pojazdach z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym nie jest wyświetlany symbol na wyświetlaczu

 • w pojazdach z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlany jest żółty symbol ECO na wyświetlaczu.
 • W tym przypadku funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna.

Warunki automatycznego wyłączenia silnika.

Informacja

Gdy lampka kontrolna 2 nie świeci się, funkcja ECO Start-Stop została wyłączona manualnie lub z powodu usterki. Silnik nie jest automatycznie wyłączany po zatrzymaniu.

  Automatyczne wyłączanie silnika

  Wskazówki ogólne Funkcja ECO Start-Stop jest gotowa do działania i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się: w pojazdach z czarno-biały ...

  Problemy z silnikiem

  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Silnik nie włącza się Funkcja HOLD lub układ DISTRONIC PLUS ...

  Categorie