Mercedes-Benz Klasa B: Pojemność zbiornika paliwa

W zależności od wyposażenia pojemność całkowita zbiornika paliwa może się różnić.

Pojemność zbiornika paliwa


    Ważne zasady bezpieczeństwa

    OSTRZEŻENIE Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy ...

    Jakość paliwa

    WskazówkaPojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego pa ...

    Categorie