Mercedes-Benz Klasa B: Położenie do parkowania lusterka po stronie pasażera

Mercedes-Benz Klasa B –> Fotele, kierownica i lusterka –> Lusterka –> Położenie do parkowania lusterka po stronie pasażera

Wskazówki ogólne

Funkcja "Położenie do parkowania lusterka po stronie pasażera" jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażony w "pakiet pamięci położeń".

Ustawianie i zapisywanie położenia do parkowania

Poprzez bieg wsteczny

W celu ułatwienia parkowania lusterko zewnętrzne po stronie pasażera można tak ustawić, że po włączeniu biegu wstecznego będzie w nim widoczne prawe tylne koło. Ustawienie można zapisać w pamięci.

Poprzez bieg wsteczny


 • Upewnić się, że pojazd stoi w miejscu.
 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Nacisnąć przycisk 2 lusterka zewnętrznego po stronie pasażera.
 • Włączyć bieg wsteczny.
 • Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera ustawia się w zapisanym wcześniej w pamięci położeniu do parkowania.
 • Za pomocą przycisku 3 ustawić lusterko zewnętrzne. W lusterku zewnętrznym powinno być widoczne tylne koło i krawężnik.
 • Położenie do parkowania zostało zapisane w pamięci.
Informacja

Po włączeniu innego biegu niż wsteczny lusterko zewnętrzne po stronie pasażera powraca w normalne położenie do jazdy.

Za pomocą przycisku pamięci położeń

W celu ułatwienia parkowania lusterko zewnętrzne po stronie pasażera można tak ustawić, że po włączeniu biegu wstecznego będzie w nim widoczne prawe tylne koło. Położenie to można zapisać w pamięci za pomocą przycisku M 4.

 • Upewnić się, że pojazd stoi w miejscu.
 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Nacisnąć przycisk 2 lusterka zewnętrznego po stronie pasażera.
 • Za pomocą przycisku 3 ustawić lusterko zewnętrzne. W lusterku zewnętrznym powinno być widoczne tylne koło i krawężnik.
 • Nacisnąć przycisk pamięci M 4 i przed upływem trzech sekund nacisnąć jedną ze strzałek na przycisku regulacji 3.
 • Ustawienie do parkowania zostało zapisane w pamięci, jeśli lusterko zewnętrzne nie zmieni położenia.
 • Jeśli lusterko zewnętrzne zmieni położenie, należy powtórzyć wyżej opisane czynności.

Wywołanie położenia do parkowania

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2.
 • Wybrać lusterko zewnętrzne po stronie pasażera za pomocą odpowiedniego przycisku.
 • Włączyć bieg wsteczny.
 • Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przechyla się w zapisane położenie do parkowania.

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera powraca do pierwotnego położenia:

 • po przekroczeniu prędkości 15 km/h
 • po ok. dziesięciu sekundach od chwili wyłączenia biegu wstecznego
 • po naciśnięciu przycisku 1 lusterka po stronie kierowcy

  Automatycznie przyciemniane lusterka

  OSTRZEŻENIE Wskutek pęknięcia szkła automatycznie przyciemnianego lusterka może dojść do wycieku płynu elektrolitycznego. P ...

  Funkcje pamięci

  ...

  Categorie