Mercedes-Benz Klasa B: Automatycznie przyciemniane lusterka

Mercedes-Benz Klasa B –> Fotele, kierownica i lusterka –> Lusterka –> Automatycznie przyciemniane lusterka

OSTRZEŻENIE

Wskutek pęknięcia szkła automatycznie przyciemnianego lusterka może dojść do wycieku płynu elektrolitycznego. Płyn elektrolityczny jest szkodliwy dla zdrowia i powoduje podrażnienia. Należy wykluczyć kontakt z oczami, drogami oddechowymi i skórą lub odzieżą oraz przypadkowe połknięcie. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Po bezpośrednim kontakcie z płynem elektrolitycznym:
 • Natychmiast spłukać płyn elektrolityczny ze skóry czystą wodą.
 • W przypadku pryśnięcia płynu elektrolitycznego w oczy, natychmiast przemyć je obficie czystą wodą.
 • W razie przypadkowego połknięcia płynu elektrolitycznego natychmiast wypłukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów.
 • W przypadku kontaktu płynu elektrolitycznego z oczami lub skórą, bądź połknięcia jak najszybciej udać się do lekarza.
 • Natychmiast zmienić odzież zabrudzoną płynem elektrolitycznym.
 • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Funkcja "Automatycznie przyciemniane lusterka" jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażony w "pakiet lusterek".

Lusterko wsteczne oraz lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy są automatycznie przyciemniane, jeśli równocześnie

 • włączony jest zapłon i
 • światło reflektora trafi na czujnik w lusterku wstecznym.

Przyciemnienie lusterek nie następuje, gdy włączony jest bieg wsteczny lub gdy włączone jest oświetlenie wnętrza pojazdu.

  Odblokowane lusterko zewnętrzne

  Jeśli lusterko zewnętrzne zostało odblokowane gwałtownym pociągnięciem do przodu lub do tyłu, należy jego położenie przywr&oacut ...

  Położenie do parkowania lusterka po stronie pasażera

  Wskazówki ogólne Funkcja "Położenie do parkowania lusterka po stronie pasażera" jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposa&# ...

  Categorie