Mercedes-Benz Klasa B: Pas bezpieczeństwa na środkowym fotelu tylnym

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Pasy bezpieczeństwa –> Pas bezpieczeństwa na środkowym fotelu tylnym

Po rozłożeniu i ponownym złożeniu oparcia lewego tylnego fotela pas bezpieczeństwa przy środkowym fotelu może być zablokowany. Nie można wtedy wyciągnąć taśmy pasa.

 • Odblokowanie pasa przy środkowym fotelu tylnym: Pociągnąć pas bezpieczeństwa przy wylocie taśmy w oparciu o ok. 20 mm i puścić.
 • Taśma pasa zostanie wciągnięta i nastąpi odblokowanie

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Wskazówka

Upewnić się, czy pas bezpieczeństwo został całkowicie zwinięty. W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia taśmy lub klamry pasa bezpieczeństwa w drzwiach lub w mechanizmie regulacji fotela. Skutkiem może być uszkodzenie drzwi, okładzin drzwi lub pasa bezpieczeństwa. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie spełniają już swych funkcji ochronnych i konieczna jest ich wymiana. Udać się do fachowego serwisu.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa


 • Nacisnąć przycisk zwalniający 1, przytrzymać klamrę pasa bezpieczeństwa 2 i odprowadzić ją do wylotu pasa 3.

  Zapinanie i regulacja pasa bezpieczeństwa

  Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących pasa bezpieczeństwa oraz wskazówek na temat prawidłowego użycia pasa bez ...

  Dostosowanie pasa

  Dostosowanie pasa jest komfortową funkcją systemu PRE-SAFE. Funkcja ta powoduje dopasowanie pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach do tułowia kie ...

  Categorie