Mercedes-Benz Klasa B: Otwieranie i zamykanie z zewnątrz

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń bagażowa –> Otwieranie i zamykanie z zewnątrz

Otwieranie

 • Nacisnąć przycisk na kluczyku.

Otwieranie


 • Pociągnąć za uchwyt 1.
 • Unieść klapę tylną.

Zamykanie


 • Pociągnąć klapę tylną za uchwyt .
 • Pozwolić, aby klapa tylna opadła na zamek.
 • W razie potrzeby zablokować pojazd za pomocą przycisku na kluczyku.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Silniki spalinowe emitują trujące gazy np. tlenek węgla. Jeśli klapa bagażnika jest otwarta przy uruchomionym silniku, szcze ...

  Awaryjne odblokowanie klapy tylnej

  Jeśli nie można otworzyć klapy bagażnika od zewnątrz, należy skorzystać z funkcji odblokowania awaryjnego od wewnątrz w klapie bagażn ...

  Categorie