Mercedes-Benz Klasa B: Awaryjne odblokowanie klapy tylnej

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń bagażowa –> Awaryjne odblokowanie klapy tylnej

Jeśli nie można otworzyć klapy bagażnika od zewnątrz, należy skorzystać z funkcji odblokowania awaryjnego od wewnątrz w klapie bagażnika.

Wskazówka

Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się do tyłu i do góry. Dlatego należy upewnić się, czy nad i za klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca

 

Informacja

Informacje o wysokości klapy tylnej przy otwieraniu znajdują się w rozdziale "Dane techniczne".

Odblokowanie awaryjne jest dostępne poprzez przestrzeń ładunkową. W tym celu należy złożyć oparcia tylne do przodu.

 • Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.

Zamykanie


 • Wsunąć kluczyk awaryjny 2 do otworu w okładzinie 1.
 • Przekręcić kluczyk awaryjny 2 zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90.
 • Wcisnąć kluczyk awaryjny 2 w kierunku strzałki i otworzyć klapę tylną.
Informacja

W przypadku zablokowania zamków pojazdu blokowana jest również przestrzeń bagażowa.

  Otwieranie i zamykanie z zewnątrz

  Otwieranie Nacisnąć przycisk na kluczyku. Pociągnąć za uchwyt 1. Unieść klapę tylną. Zamykanie Poci&# ...

  Szyby boczne

  ...

  Categorie