Mercedes-Benz Klasa B: Otwieranie i zamykanie szyb bocznych

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Szyby boczne –> Otwieranie i zamykanie szyb bocznych

Przyciski sterujące podnośnikami wszystkich szyb bocznych znajdują się na drzwiach kierowcy. Oprócz tego na każdych drzwiach znajduje się przycisk sterujący podnośnikiem odpowiedniej szyby bocznej.

Przyciski na drzwiach kierowcy mają wyższy priorytet.

Otwieranie i zamykanie szyb bocznych


 1. Szyba przednia lewa
 2. Szyba przednia prawa
 3. Szyba tylna prawa
 4. Szyba tylna lewa
Informacja

Po włączeniu zabezpieczenia szyb bocznych przed dziećmi nie można obsługiwać szyb znajdującymi się z tyłu przyciskami.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2.
 • Ręczne otwieranie: Nacisnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać.
 • Całkowite otwieranie: Nacisnąć odpowiedni przycisk poza punkt oporu i puścić.
 • Tryb automatyczny jest uruchamiany.
 • Ręczne zamykanie: Pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać.
 • Całkowite zamykanie: Pociągnąć odpowiedni przycisk poza punkt oporu i puścić.
 • Tryb automatyczny jest uruchamiany.
 • Przerywanie trybu automatycznego: Nacisnąć ponownie odpowiedni przycisk.
Informacja

Naciśnięcie lub pociągnięcie przycisku poza punkt oporu powoduje automatyczne zamykanie lub otwieranie. Automatyczne zamykanie lub otwieranie można zatrzymać przez ponowne uruchomienie przycisku.

 

Informacja

Szyby boczne można obsługiwać również po wyłączeniu silnika lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Funkcja jest dostępna przez 5 minut lub do chwili otworzenia drzwi kierowcy lub pasażera.

  Funkcja rewersowania szyb bocznych

  Szyby boczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś większy obiekt utrudnia lub ogranicza automatycznie zamykanie szyby ...

  Komfortowe otwieranie

  Przed jazdą można przewietrzyć pojazd. W tym celu za pomocą kluczyka realizowane są następujące funkcje: Odblokowanie pojazdu Otwierani ...

  Categorie