Mercedes-Benz Klasa B: Funkcja rewersowania szyb bocznych

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Szyby boczne –> Funkcja rewersowania szyb bocznych

Szyby boczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś większy obiekt utrudnia lub ogranicza automatycznie zamykanie szyby bocznej, szyba jest ponownie automatycznie otwierana. Podczas ręcznego zamykania szyba boczna otwiera się ponownie automatycznie dopiero po puszczeniu odpowiedniego przycisku. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zastępuje uwagi kierowcy podczas zamykania szyb bocznych.

OSTRZEŻENIE Funkcja rewersowania nie reaguje
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. małe palce
 • podczas regulacji.

W wyniku tego funkcja rewersowania nie może zapobiec zakleszczeniu w tych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny. Gdy ktoś zostanie zakleszczony, nacisnąć przycisk w celu ponownego otworzenia szyby bocznej.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Podczas zamykania szyby bocznej istnieje ryzyko zakleszczenia części ciała między górną krawędzią szyny a r ...

  Otwieranie i zamykanie szyb bocznych

  Przyciski sterujące podnośnikami wszystkich szyb bocznych znajdują się na drzwiach kierowcy. Oprócz tego na każdych drzwiach znajduje się prz ...

  Categorie