Mercedes-Benz Klasa B: Obsługa okna dachowego

Funkcja rewersowania okna dachowego

Okno dachowe jest wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie okna dachowego, jest ono ponownie o ...

Otwieranie i zamykanie

Podnoszenie Otwieranie Zamykanie/ opuszczanie Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2. Przy zamkniętej rolecie przeciws ...

Categorie