Mercedes-Benz Klasa B: Funkcja rewersowania okna dachowego

Mercedes-Benz Klasa B –> Otwieranie i zamykanie –> Panoramiczne okno dachowe –> Funkcja rewersowania okna dachowego

Okno dachowe jest wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie okna dachowego, jest ono ponownie otwierane automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zastępuje uwagi kierowcy podczas zamykania okna dachowego.

OSTRZEŻENIE Funkcja rewersowania nie reaguje w szczególności
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. małe palce
 • na ostatnich 4 mm drogi zamykania
 • podczas regulacji
 • podczas ponownego ręcznego zamykania okna dachowego bezpośrednio po automatycznym rewersowaniu.

W wyniku tego funkcja rewersowania nie może zapobiec zakleszczeniu w tych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia,

 • niezwłocznie puścić przycisk lub
 • w trybie automatycznym nacisnąć krótko przycisk w dowolnym kierunku.

Proces zamykania jest zatrzymywany.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Zastosowane w dalszych opisach pojęcie "okno dachowe" odnosi się do panoramicznego okna dachowego. OSTRZEŻENIE Podczas otwierania i zamykania ...

  Obsługa okna dachowego

  ...

  Categorie