Mercedes-Benz Klasa B: Obsługa napędu audio lub nośnika danych

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Menu i podmenu –> Menu Audio –> Obsługa napędu audio lub nośnika danych

Obsługa napędu audio lub nośnika danych


Widok zmieniarki CD/ DVD (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego)

 1. Aktualnie odtwarzany utwór

W zależności od wyposażenia pliki audio mogą być odtwarzane przez różne odtwarzacze lub nośniki danych audio.

 • Włączyć system Audio lub COMAND Online i tryb CD-audio lub MP3, patrz oddzielna instrukcja obsługi.
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Audio
  .
 • Wybieranie następnego lub poprzedniego utworu: Nacisnąć krótko przycisk lub
  .

 • Wybieranie utworu z listy (szybkie przeglądanie): Przycisk lub
  przytrzymać wciśnięty, aż do osiągnięcia
  żądanego utworu.

Po dłuższym przytrzymaniu lub
prędkość szybkiego przeglądania zostaje
zwiększona. Nie wszystkie odtwarzacze audio lub nośniki danych audio obsługują tą funkcję.

Jeśli na napędzie audio lub nośniku danych audio są zapisane informacje o utworach, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się numer i tytuł utworu. Aktualny utwór nie jest wyświetlany w trybie Audio-AUX (Audio-Auxiliary-Betrieb: podłączone zewnętrzne źródło audio).

  Ustawianie stacji radiowej

  Stacja radiowa (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Zakres fal Stacja zapisana w pamięci Tylko jeśli stacja 2 je ...

  Obsługa DVD-wideo

  Widok zmieniarki CD/ DVD (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Włączyć system Audio lub COMAND Online i wybrać opcję ...

  Categorie