Mercedes-Benz Klasa B: Obsługa DVD-wideo

Obsługa DVD-wideo


Widok zmieniarki CD/ DVD (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego)

 • Włączyć system Audio lub COMAND Online i wybrać opcję DVD-wideo, patrz oddzielna instrukcja obsługi.
 • Za pomocą lub
  na kierownicy wybrać menu Audio
  .
 • Wybieranie następnej lub poprzedniej sceny: Nacisnąć krótko lub
  .

 • Wybieranie sceny z listy scen (szybkie przeglądanie): Przycisk lub
  przytrzymać wciśnięty, aż do osiągnięcia
  właściwej sceny 1.

  Obsługa napędu audio lub nośnika danych

  Widok zmieniarki CD/ DVD (na przykładzie kolorowego wyświetlacza wielofunkcyjnego) Aktualnie odtwarzany utwór W zależności od wyposa ...

  Menu Telefon

  ...

  Categorie