Mercedes-Benz Klasa B: Masa przyczepy

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (przy minimalnej zdolności pokonywania wzniesień 8 % )

Masa przyczepy


Masa przyczepy


Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (przy minimalnej zdolności pokonywania wzniesień 12 % )

Masa przyczepy


Masa przyczepy


Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca


Maksymalne obciążenie statyczne

Wskazówka

Zaleca się wykorzystywać maksymalnie dopuszczalne obciążenie statyczne haka holowniczego i przestrzegać zasady, że nie może być ono mniejsze niż 50 kg, w przeciwnym razie przyczepa może się odłączyć.

Należy uwzględnić, że zarówno ciężar użyteczny, jak i dopuszczalne obciążenie osi tylnej zmniejszają się o wartość rzeczywistego obciążenia statycznego wywieranego na końcówkę haka.

Obciążenie statyczne nie jest ujęte w masie przyczepy.

Maksymalne obciążenie statyczne


Rzeczywiste obciążenie statyczne nie może być wyższe od podanej wartości. Wartość ta jest podana na tabliczkach znamionowych pojazdu haka holowniczego lub przyczepy. Miarodajna jest przy tym zawsze wartość najniższa.

Bagażniki, np. na rowery lub inne ładunki, można mocować na końcówce haka holowniczego. W przypadku stosowania bagażników mocowanych na końcówce haka holowniczego maksymalne obciążenie statyczne wynosi 75 kg.

Dopuszczalne obciążenie osi tylnej przy jeździe z przyczepą

Dopuszczalne obciążenie osi tylnej przy jeździe z przyczepą


    Wymiary montażowe

    Wskazówka W przypadku pofabrycznego montażu haka holowniczego w zależności od typu konieczne są modyfikacje układu chłodzenia sil ...

    Ford Fusion

    п»ї ...

    Categorie