Mercedes-Benz Klasa B: Dodatki specjalne

Wskazówka

Eksploatacja silnika z dodatkami do paliwa może prowadzić do uszkodzeń silnika. Dlatego nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa. Wyjątek stanowią dodatki stosowane do usuwania i unikania osadów. Do benzyny mogą być dolewane wyłącznie dodatki zalecane przez Daimler AG. Przy stosowaniu tych produktów należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji. Szczegółowych informacji na temat zalecanych dodatków udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.

Firma Daimler zaleca stosowanie uszlachetnianych paliw markowych.

W niektórych krajach może się zdarzyć, że nie jest dostępne paliwo wystarczającej jakości. W wyniku tego może dochodzić do powstawania nagaru w układzie wtryskowym. W takim przypadku, po konsultacji z ASO Mercedes-Benz, należy zastosować zalecany przez firmę Daimler dodatek czyszczący do paliwa. Należy przy tym koniecznie przestrzegać podanych na opakowaniu wskazówek i zaleceń dotyczących proporcji mieszania.

    Jakość paliwa

    WskazówkaPojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego pa ...

    Olej napędowy

    Jakość paliwa OSTRZEŻENIE W przypadku zmieszania oleju napędowego z benzyną temperatura zapłonu mieszanki paliwa jest niższa ni&# ...

    Categorie